SOLUSI

Majalah yang perlu anda miliki dan membacanya. Membacanya boleh mendidik anda menjadi mukmin yang beriman dan bertaqwa. Dengan harga RM9.00 anda boleh menjadi mukmin yang lain daripada sebelumnya. Jika anda terlepas edisi lama boleh hubungi saya.